Milliárdos állami támogatás parókiák, közösségi terek és óvodák fejlesztésére

Milliárdos állami támogatás parókiák, közösségi terek és óvodák fejlesztésére

Share this content.

Szöveg: MEE
Budapest – Kormányhatározat született a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya közötti megállapodás fejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges állami támogatásról. A több mint 11 milliárd forintos forrás egyházunk épített örökségének védelmére, valamint közösségi célú, közfeladatellátási és egyéb beruházásokra biztosít négyéves keretet.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége, dr. Fabiny Tamás elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ez év március 14-én írta alá a Magyarország Kormánya és az egyház együttműködéséről szóló hosszú távú megállapodást. Ennek végrehajtását teszi lehetővé a Magyar Közlöny 235. számában 2020. október 30-án, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával megjelent 1732/2020. (X. 30.) sz. kormányhatározat, melyet hosszas előkészítő munka és tervezés, számos szakmai egyeztetés előzött meg. A forrásból parókiák és közösségi, gyülekezeti terek felújítása; óvodák építése, felújítása és bővítése; valamint sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, felzárkóztatásának támogatása és ellátásuk biztosítása valósulhat meg. 

Az előkészítő munka során a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetése és Országos Irodájának illetékes szakemberei szorosan együttműködtek: az evangélikus gyülekezetek vállalásán és teherbíróképességén túl az általános helyi igények és közösségi célok, valamint a települések népességmegtartó ereje növelésének folyamatos szem előtt tartásával dolgozták ki az egyes fejlesztési elképzeléseket, melyek megvalósítását az egyház vezető testületei egyhangúan támogatták. 

A tervek szerint, a következő években harmincöt parókia és huszonhét gyülekezeti-közösségi tér újulhat meg. Ez utóbbiak közül országos szinten három projekt emelkedik ki: megépülhet Piliscsaba új evangélikus temploma, valamint elindulhat a szarvasi Tessedik Tanya, mint a hazai mezőgazdasági oktatás első jelentős intézményének felújítása, és a határon túli fiatalokat és diakóniai célokat szolgáló gyenesdiási Kapernaum Szeretetotthon fejlesztésének a tervezési szakasza. A felmerülő társadalmi szükségletek és intézményfenntartói igények alapján megvalósulhat hat új óvoda létesítése, további két óvoda új épületbe költöztetése és öt – már működő – óvoda bővítése. A támogatási keretből a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének támogatására létrejön az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, amely országos ellátási körű gyógypedagógiai módszertani központként, valamint utazó gyógypedagógus hálózattal biztosítja az erre rászoruló gyermekek ellátását.

Az előzetesen megállapodott ütemezésnek megfelelően, a támogatást a Kormány több részletben bocsátja egyházunk rendelkezésére. A parókiák felújítására és energetikai fejlesztésére 2020 és 2022 között 1 milliárd forint; a közösségi és gyülekezeti terek megújítására 2020 és 2022 között 600 millió forint; az neveléshez kapcsolódó feladatellátási helyek létrehozására, bővítésére, fejlesztésére 2020 és 2023 között összesen több mint 9,5 milliárd forint; a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására pedig 2021-ben 80 millió forint használható fel.

Az evangélikus egyház országos elnöksége levélben mondott köszönetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és az Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság munkájáért, melyet a megállapodás létrejöttének érdekében végzett.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!